,

TheStandard Sound Rosalyn

งานอีเว้นท์จากโรงแรม The Standard HuaHin โดยนำนักร้อง Rosalyn แสดงให้แขกในงานได้รับชมกัน ทางเราได้รับการจ้างให้ถ่ายงานสไตล์สัมภาษณ์วงดนตรี และ อีเว้นท์