,

TheStandard Sound RootsTone

งานอีเว้นท์จากโรงแรม The Standard HuaHin โดยนำนักร้อง RootsTone แสดงให้แขกในงานได้รับชมกัน ทางเราได้รับการจ้างให้ถ่ายงานสไตล์สัมภาษณ์วงดนตรี และ อีเว้นท์