,

The Standard Sound Alec Orachi 

งานอีเว้นท์จากโรงแรม The Standard HuaHin โดยนำนักร้องมา Alec Orachi แสดงให้แขกในงานได้รับชมกัน ทางเราได้รับการจ้างให้ถ่ายงานสไตล์สัมภาษณ์วงดนตรี และ อีเว้นท์