วัดแสงวิดีโอให้เพอร์เฟคด้วย False Color

การวัดแสงวิดีโอมีหลายกหลายแบบ แต่ที่ผมชอบและสะดวกที่สุดคือ False Color เราสามารถเห็นแสงในภาพทั้งหมดได้เลยว่าค่าแสงอยู่เท่าไหร่ ง่ายต่อการจัดไฟและวัดสีผิว